Davet


Untitled Document Değerli Meslektaşlarım,

TOTDER tarafından düzenlenen Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması’nın dördüncüsü 17- 20 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul WOW Otelde yapılacaktır. Türk ve İstanbul ortopedisinin köşe taşları olan Akif Şakir Şakar ve Derviş Manizade hocalarımızı hatırlamak ve genç meslektaşlarımıza da tanıtmak amacıyla yapılan bu toplantılarda hedefimiz her zaman bilimsel çıtayı daha yukarı taşımak ve daha geniş bir kitle ile buluşmak olmuştur.

Hepimiz tarafından çok iyi bilindiği üzere Türk Ortopedisi geçmiş yıllardan gelen ivmesini her geçen gün arttırarak yükselişini sürdürmektedir. Son zamanlarda eğitim hastanelerinde ve vakıf üniversitelerinde oluşan eğitim kadrosunun dinamikliği neredeyse devlet üniversitelerini yakalamış ve buna paralel üretilen iş kapasitesi de nitelik ve nicelik olarak artmıştır. İşte bu nedenle biz de bu toplantımızda ana tema olarak “KİM NEYİ, NASIL YAPIYOR?” düşüncesini ön plana çıkarmak istedik.
Bölgemiz hastanelerinde üretilen işleri bu tema altında değerlendiren, sorgulayan ve tartışma ortamı oluşturacak bir toplantıda sizlerle buluşturmak istiyoruz.

Tüm bunları planlarken sadece “biz neyi, nasıl yapıyoruz ?” diye kısıtlı kalmamak için de yurt dışından konuk olarak davet edeceğimiz meslektaşlarımızın toplantıya katılımını sağlayıp, bu tartışma ortamını bölgemiz dışına da taşıracağız.

Sizlerden bu süre içerisinde beklentimiz TOTDER ve Kongre Düzenleme Komitemiz ile bilgi ve deneyim paylaşımı yönünden işbirliği içinde olmanız, sözlü bildiri ve posterler ile bu toplantının bilimsel çeşitliliğini ve zenginliğini arttırmanızdır.
Nisan 2014 de buluşmak üzere,

Saygılarımızla

Yavuz Kabukçuoğlu  
TOTDER Başkanı
Fahri Erdoğan
Kongre Başkanı